Lausunto Valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2025-2032

STOP Autoilijoiden kuritukselle!- kansanliike kiittää mahdollisuudesta lausua Valtion väyläverkoninvestointiohjelma vuosille 2025-2032 luonnoksesta ja lausuu näkemyksenään erityisesti tieliikenteen osalta seuraavaa: 1. Onko mielestänne investointiohjelmassa kokonaisuutena onnistuttu

Lue Lisää...

Lausunto luonnoksesta valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman arviointiohjelmasta.

Tausta Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (Liikenne 12 -suunnitelma) on strateginen suunnitelma Suomen liikennejärjestelmän kehittämisestä. Suunnitelman valmistelu perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005). Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee valtakunnallista

Lue Lisää...

Liikenne 12 suunnitelmassa isoja valuvikoja

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 – Suunnitelmaluonnos ja vaikutusten arviointi keräsi lausuntopalvelussa 168 lausuntoa usealta eri järjestöltä, yrittäjältä ja yksityishenkilöiltä. Järjestöt Rakennusteollisuus RT, Suomen Tieyhdistys, SKAL ry ja Keskuskauppakamari

Lue Lisää...