Liikenne 12 suunnitelmassa isoja valuvikoja

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 – Suunnitelmaluonnos ja vaikutusten arviointi keräsi lausuntopalvelussa 168 lausuntoa usealta eri järjestöltä, yrittäjältä ja yksityishenkilöiltä. Järjestöt Rakennusteollisuus RT, Suomen Tieyhdistys, SKAL ry ja Keskuskauppakamari

Lue Lisää...