STOP autoilijoiden kuritukselle!- kansanliike tiedottaa esityksestään budjettiriiheen  energia- ja liikenneköyhyyttä torjuvista toimenpiteistä.

STOP autoilijoiden kuritukselle!- kansanliike tiedottaa esityksestään budjettiriiheen energia- ja liikenneköyhyyttä torjuvista toimenpiteistä.

Taustaa esitykselle

Jo vuosikymmeniä korkeasti verotettujen polttoaineiden hinnat ovat lähteneet voimakkaaseen nousuun jo kesällä 2021 ja nousu on kiihtynyt entisestään alkuvuoden 2022 jälkeen Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Ensi talven energian hintojen asumisen ja liikkumisen osalta odotetaan nousevan täysin kestämättömälle tasolle.

Energiaköyhyydellä tarkoitetaan esim. korkeista energiakustannuksista johtuvaa perustarpeiden toteutumisen puutetta, jolloin mittarina käytetään yleensä sitä, joutuvatko kotitaloudet käyttämään suhteettoman suuren osan tuloistaan energiaan.

Liikenneköyhyydellä taas tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilöllä ei ole mahdollisuutta liikkua kohtuullisessa ajassa, kohtuullisella vaivalla, kohtuullisilla kustannuksilla tai terveyttään vaarantamatta niihin paikkoihin, joissa päivittäiset tarpeet on mahdollista tyydyttää.

Tämä tarkoittaa, että suuri osa Suomen kansasta tulee olemaan energia- ja liikenneköyhää.

Koska selvitys energiaköyhyydestä on edelleen tekemättä, esitämme sellaisia pikaisia toimia vähintään polttoainekustannusten alentamiseksi, jotka auttavat erityisesti kuluttajia, mutta myös ammattiliikennettä ja täten torjuvat liikenneköyhyyttä.

Esitämme

STOP autoilijoiden kuritukselle!- kansanliike esittää budjettiriiheen, että hallitus aloittaa välittömästi toimet liikkumisen kustannusten laskemiseksi ja ns. liikenneköyhyyden torjumiseksi tässä esitettyjen keinojen avulla:

  • Jakeluvelvoitteen pikainen laskeminen kansallisesti EU:n vaatimuksen mukaiselle tasolle ja työn aloittaminen sen poistamiseksi kokonaan myös EU-tasolla. Jos jakeluvelvoitetta ei ole mahdollista poistaa, vaihtoehtoisesti jakeluvelvoitteen hintaa nostavan vaikutuksen kompensoiminen kuluttajille lähes 132 tuhatta kannatusilmoitusta keränneen kansalaisaloitteemme mukaisesti. https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/9154
  • Polttoaineiden litrahinnat tulee laskea verotuksellisin ja muilla keinoin EU:n mediaanitason alle.
  • Kansalaisaloitteemme https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/10438 mukaisesti dieselin käyttövoimavero on poistettava ja luotava sille biopolttoaineiden jakeluvelvoitetuki.
  • Kaikenlaisista kilometri- ja tiemaksusuunnitelmista tulee luopua ja ne mahdollistavien ns. ruuhkamaksulakien laatiminen on keskeytettävä.
  • Valmisteluista tieliikenteen liittämisestä päästökauppaan tulee luopua niin kansallisella kuin EU-tasolla.
  • Liikennepolttoaineiden arvonlisävero tulee laskea henkilökuljetusten alennettuun 10% arvonlisäverokantaan.
  • Sähkö osana tulevaisuuden käyttövoimapalettia tulee poliittisin toimin saada kohtuullisen hintaiseksi.
  • Päästöperusteisista auto- ja ajoneuvoveroista tulee luopua. Kaikilta autoilijoilta tulee kerätä samansuuruinen ja kohtuullinen nykytasoa matalampi maksu riippumatta siitä minkälaisella autolla kukakin ajaa.
Share