Tiedote

Yhteisöpalvelu Facebookissa jo lähelle 300 tuhannen jäsenmäärän kerännyt Stop! Autoilijoiden kuritukselle!-kansanliike on järjestänyt kaksi mielenosoitusta ja kerännyt nimiä autoilijoiden kohtuullisempaa verokohtelua vaativiin adresseihin. Jatkoa seuraa niin kauan kuin aihetta on. Kolmas 7. elokuuta 2021 järjestettävä mielenosoitus tulee keräämään paikalle kymmenien kilometrien mittaiset autoletkat, tapahtumaan on tällä hetkellä ilmoittautunut jo noin 3700 autokuntaa. Tuota kolmatta mielenosoitusta odotellessa vaikutamme
muilla perustuslaillisilla keinoilla ja seuraavaksi toimeksi olemmekin julkistaneet ruuhkamaksuja
vastustavan kansalaisaloitteen johon allekirjoituksien kerääminen alkaa tänään 14.5.


Stop! Autoilijoiden kuritukselle! -kansanliike näkee hallitusohjelmaan kirjatut ruuhkamaksut pelkkänä lisäverona autoilijoille ja paljolti voidaan puhua työssäkäyntiverosta. Esimerkiksi Helsingissä työssäkäyvistä 40% pendelöi Helsinkiin toisesta kunnasta ja vastaavasti 22% pendelöi Helsingin ulkopuolelle.

Kansanliike näkee ruuhkamaksut työvoiman liikkuvuutta heikentävänä ja alueellisesti syrjivänä. Perustuslailla turvataan jokaiselle oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä. Perustuslaki turvaa myös sen että Suomen kansalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa. Eikä näitä oikeuksia sovi polkea edes välillisillä toimenpiteillä kuten suunnitelluilla ruuhkamaksuilla.


Autoilijoiden kurituksen aika on ohi – emme tule enää hyväksymään entisen kaltaista kohtuutonta
verotaakkaa emmekä varsinkaan mitään uutta veroa vanhojen päälle.

Share