Kansalaisaloite “Dieselin käyttövoimavero poistettava ja luotava dieselille biopolttoaineiden jakeluvelvoitetuki” saavutti 50 tuhannen allekirjoituksen rajan.

Kansalaisaloite “Dieselin käyttövoimavero poistettava ja luotava dieselille biopolttoaineiden jakeluvelvoitetuki” saavutti 50 tuhannen allekirjoituksen rajan.

Kansalaisaloite “Dieselin käyttövoimavero poistettava ja luotava dieselille biopolttoaineiden jakeluvelvoitetuki” täytti 50 tuhannen allekirjoituksen rajan.

Aloitteen keräys on käynnissä vielä 14.9.2022 asti.

Dieselautojen käyttövoimavero ei selvästikään ole kansalaisten keskuudessa oikeudenmukaisena pidetty. Tästä kertoo se, että aiheesta on laadittu kansalaisaloitteita ennenkin. Vuonna 2019 eduskunnan käsittelyyn luovutettu dieselautojen käyttövoimaveron poistoa ehdottanut aloite keräsi jopa yli 125 tuhatta allekirjoitusta.
Aikaisemmin vuonna 2022 ”Dieselvero pois” nimellä otsikoitu aloite keräsi nopeasti 51 tuhatta allekirjoitusta, jonka jälkeen kannatusilmoituksien keräys lopetettiin vastuuhenkilöiden toimesta, varmastikin aloitteen eduskuntaan lähettämisen nopeuttamiseksi. Kyseisten aloitteiden ongelma oli se, ettei niissä oltu otettu huomioon käyttövoimaverojärjestelmään olennaisesti kuuluvaa dieselin alempaa valmisteverokantaa eli dieselin verotukea.

Tämänkertaisessa Stop autoilijoiden kuritukselle -liikkeen laatimassa aloitteessa asia on huomioitu. ”Dieselin käyttövoimavero poistettava ja luotava dieselille biopolttoaineiden jakeluvelvoitetuki” -nimisen aloitteen otsikon mukaisesti dieselin verotuen tilalle on ehdotettu luotavaksi uusi, samansuuruinen biopolttoaineiden jakeluvelvoitetuki.

Näin siirrytään verotuen osalta tukemaan biopolttoaineiden käyttöä fossiilisten sijaan. Tämä sopii ajan henkeen ja on hyvin perusteltua, koska jakeluvelvoitteiden hintoja nostava vaikutus näkyy eritoten dieselin pumppuhinnoissa.
Asiaa on siis vaadittu suurin joukoin ennenkin mutta tällä kertaa se on tehty niin, että lakiehdotus on
toteuttamiskelpoinen, jos vaan poliittista tahtoa autoilijoiden ahdingon helpottamiseen löytyy.

Alunperin käyttövoimaveron perusajatuksena on ollut tukea hyötyliikennettä ja vientiteollisuutta dieselin
verotuella. Käyttövoimavero on luotu tämän rinnalle tasaamaan dieselkäyttöisillä autoilla yksityisautoilun
verotuesta saamaa hyötyä suhteessa bensiinikäyttöisillä autoilla yksityisautoiluun. Tämä perusajatus on sekä poliittisten toimien, että muiden tekijöiden johdosta romuttunut.

Käyttövoimaverosta on aloitteen mukaisesti luovuttava säilyttäen kuitenkin samalla dieselin alhaisempi valmisteveron määrä muokaten dieselin aiempi verotuki paremmin nykypäivän tilanteeseen sopivaksi biopolttoaineiden jakeluvelvoitetueksi.

Aloite luovutetaan seuraavalle eduskunnalle keväällä 2023. Samalla Luovutamme toisen lakialoitteen “LAKIALOITE POLTTOAINEVERON KOHTUULLISTAMISESTA JA KOHTUULLISEN HINTATASON TURVAAMISESTA“. Lakialoite keräsi yhteensä 131 981 allekirjoitusta ja näin ollen se saavutti kansalaisaloitehistoriassa pronssisijan.

Share