Kansanliike on tyytyväinen hallituksen päätökseen jättää ruuhkamaksulaki tuomatta eduskuntaan

Kansanliike on tyytyväinen hallituksen päätökseen jättää ruuhkamaksulaki tuomatta eduskuntaan

Panemme tyytyväisinä merkille, että hallitus on huomioinut kansalaisaloitteemme ja sen 50 880 ihmisen
mielipiteen ruuhkamaksulaista
, vaikka se muotoseikkojen vuoksi raukesikin. On tärkeätä sekä politiikan uskottavuuden että kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksien kannalta, että päättäjät huomioivat myös kansalaisliikkeemme tapaisten rekisteröimättömien yhdistysten yhteydenotot ja vaatimukset – varsinkin, kun ajamme niin laajan joukon, kuten autoilijoiden asioita.

Asioiden eteenpäinvieminen hallituksessa yhteistyössä yksityis- ja ammattiautoilijoita kuunnellen saa
jatkumoa myös tulevissa hallituksissa. Yhteistyötä laajalla rintamalla tarvitaan tarkasteltaessa esim.
jakeluvelvoitteen poistoa ja liikenteen kokonaisverotusta, johon sisältyvät Stop autoilijoiden kuritukselle!
-kansaliikkeen ajamat käyttövoimaveron poistaminen (sisältäen biopolttoaineiden jakeluvelvoitetuen) ja
polttoaineverotuksen kohtuullistaminen.

Autoilijoiden kannalta ruuhkamaksulaista pitäytyminen tämän hetken inflaatio- ja elinkustannusten
nousuvauhdissa, on positiivinen signaali siitä ettei heidän jo entuudestaan suurta maksutaakkaansa lisätä
ainakaan tältä osin valtion taholta.

Olemme vastustaneet ruuhkamaksulakia mm. seuraavista syistä ja on hyvä, että myös poliittiset päättäjät
ovat nähneet lakiehdotuksessa samantapaisia ongelmia:

  • Toteutuessaan ruuhkamaksujen käyttöönotto vaikuttaisi negatiivisesti ja syrjivästi erityisesti
    kehyskunnissa asuviin autoilijoihin mm. työntekijöihin, opiskelijoihin, liikuntavammaisiin,
    yksityisiin elinkeinoharjoittajiin, yrityksiin ja ruuhkavyöhykkeen sisälle keskitettyjä palveluita
    tarvitseviin.
  • Tietullit heikentäisivät työvoiman liikkuvuutta, työssäkäynnin kannattavuutta, töiden
    vastaanottamista näiden kaupunkiseutujen alueelta ja autoa käyttävien yrityksien tulosta.

Päätettäessä vuoden 2019 hallitusohjelmassa ruuhkamaksulain edistämisestä, on sen jälkeen
moni asia ehtinyt muuttua. Liikenteen päästöt ja suoritteet ovat vähentyneet, ajoneuvot muuttuneet
vähäpäästöisemmiksi ja osa päästöttömiksi, rengasvalmistajat ovat panostaneet rengasmelun
vähentämiseen ja iso osa kaupungeissa autoilevista käyttää talvisin kitkarenkaita, joten esimerkiksi
ilmasto- ja pienhiukkassyillä ruuhkamaksuja ei voi perustella Suomen olosuhteissa.

Sellaisia ruuhkia Suomessa ei ole, joita ei voitaisi ehkäistä parantamalla tiestöä, ajoittamalla
liikennevalojärjestelmät vihreää aaltoa paremmin palveleviksi jonoutumisen ehkäisemiseksi ja välttäen
tarpeettomia haittatekijöitä, jotka lisäävät liikennevirran heiluriliikettä.

On hyvä, että politiikassa uskalletaan tarkistella hallitusohjelmaa ja päätöksiä sekä niiden oikeutusta
muuttuvassa ympäristössä.

Tiedote luettavissa pdf-muodossa.

Stop autoilijoiden kuritukselle!

Share