Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

STOP autoilijoiden kuritukselle!- kansanliike yhtyy Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n lausuntoon ja lisäksi lausuu seuraavaa: Lausumme asiasta ensisijaisesti kuluttajien kannalta.

Orpon hallitusohjelman mukaan jakeluvelvoite pysyy 13,5 prosentissa vuonna 2024. Vuosina 2025–2027 jakeluvelvoitetta nostetaan maltillisesti asteittain siten, että vuonna 2025 taso on 16,5 prosenttia, vuonna 2026 19,5 prosenttia ja vuonna 2027 22,5 prosenttia. Ns. kehittyneimpien jakeiden lisävelvoitetta nostetaan nykyisestä kahdesta prosentista vuonna 2025 kolmeen prosenttiin ja vuonna 2026 neljään prosenttiin.

Polttoaineiden kustannuksella on suuri merkitys kotitalouksien ostovoiman kehitykseen, liikkumismahdollisuuksiin, maakuljetuksiin ja merikuljetuksiin. Energian hinnan nousu vaikuttaa suoraan ja epäsuorasti mm. asumiseen, teollisuuteen, tuotteisiin ja palveluihin laajasti kaikkialla Suomessa. Kuluttajien ostovoiman turvaaminen on tärkeää päästövähennysten aikaansaamiseksi, tällöin kotitalouksilla on aidosti mahdollisuus tehdä ympäristöystävällisiä valintoja arjessaan. Ostovoiman heikentyminen aiheuttaa aina vaihtoehtojen vähentymistä, ympäristöystävällinen vaihtoehto jää kustannussyistä pois ja joudutaan valitsemaan halvin.

Sama koskee yritysten kilpailukyvyn ja työllistämismahdollisuuksien edistämistä. Valtion on tärkeää tehdä yritysten ja kuluttajien ahdinkoa helpottavia päätöksiä. Polttoaineen hintaa vakituisesti nostavien elementtien, kuten kansallisen verotuksen ja jakeluvelvoitteen maltillisena pitäminen on omiaan estämään tilanteen kriisiytymistä niissä tilanteissa, joissa esimerkiksi öljyn hinta nousee epätavallisen korkealle. Pelkkä öljyn hinta ei kriisejä aiheuta, vaan polttoaineen litrahintaan lisätyt edellä mainitut peruskustannukset. Stop autoilijoiden kuritukselle! -kansanliike peräänkuuluttaa kriisiytymisen ennaltaehkäisyä polttoaineiden hintaa koskevassa politiikassa. Tämä parantaa ennakointimahdollisuuksia niin kuluttajien kuin yritystenkin taloudessa.

Tulevien vuosien talouden kehitykseen, inflaatioon ja polttoaineiden ja energiahintojen kehitykseen liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Jakeluvelvoitetta voi vuonna 2025 korottaa 13,5 prosentista enintään maltillisesti ja tilanteen vaatiessa pidättyä korotuksen tekemisestä. Tarkastelu jakeluvelvoitteen tasosta tulee tehdä uudemman kerran syksyllä 2024. Huomauttaisimme myös, että 13,5 prosenttia on jo lähes vuoteen 2030 vaadittu 14 prosentin taso, eikä sen suhteen paineita korotukselle ole.

Lausunto luettavissa lausuntopalvelussa

Share