Lausunto luonnoksesta päästökauppadirektiivin toimeenpanosta – Uusi EU:n fossiilisten polttoaineiden jakelua koskeva päästökauppa

“Päästökauppamekanismin suunnittelussa ja mahdollisessa toteutuksessa tulisi huomioida Suomessa jo pitkään sääntelyä kansallisesti ylläpitäneet uusiutuvan energian jakeluvelvoite ja energiaverotus.
Jälkimmäiseen liittyy myös hiilidioksidiverokomponentti.

Suomessa ei voi olla käytössä keskenään päällekkäisiä mekanismeja. Hiilidioksidiverokomponentti on tieliikenteen päästökaupan toteutuessa päällekkäinen päästöoikeuden kanssa.
Yhteiskuntamme, kuluttajat ja yritykset kärsisivät lisäkustannuksista, joita syntyisi päästökaupan, vero-ohjauksen ja jakeluvelvoitteen päällekkäisyydestä eikä tämä edes tuottaisi päästövähennyksiä vaan mahdollisesti jopa toimisi päin vastoin.

Päästövähennyksiä ei pidä tavoitella heikentämällä Maamme elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä kansalaisten ostovoimaa mitä tapahtuu polttoaineen hinnan noustessa.

Uusi päästökauppalaki ja sen mukainen tarkkailu- ja raportointiasetus vaativat, että polttoaineiden loppukulutusta pystytään valvomaan ja tarkkailemaan tarkasti päästökaupan toiminnan edellytysten täyttymiseksi. Loppukäytön tarkkailun ja raportoinnin nimissä kuluttajien tietojen tallentaminen polttoaineoston yhteydessä rikkoisi yksityisyyden suojaa ja hankaloittaisi ostotapahtumaa.

Päästökauppa toisi hallinnollisia lisäkustannuksia polttoaineiden jakeluun, valvontaan ja mahdollisten hyvitysten maksamisen myötä. Nämä nostavat yhteiskunnan kustannuksia ja näkyvät osaltaan polttoaineiden hinnoissa mikä ei ole toivottavaa.

Päästövähennyksien tulee toteutua maassamme teknologianeutraalisti ja mahdollisimman kustannustehokkaasti sekä kannustuksen kautta – ei nostamalla autolla liikkumisen ja omistamisen kustannuksia.

EU:n päästökaupalla keräämää rahaa ei tulisi kohdentaa toisaalle mistä ne on kerätty.”

Koko lausunto luettavissa: Lausuntopalvelu – Arviomuistio päästökauppadirektiivin toimeenpanosta – Uusi EU:n fossiilisten polttoaineiden jakelua koskeva päästökauppa

PDF-muodossa

Share