Stop! Autolijoiden kuritukselle!- liikkeen edustajat tapasivat ministerit mielenosoituspäivänä

Stop! Autolijoiden kuritukselle!- liikkeen edustajat tapasivat ministerit mielenosoituspäivänä

Torviprotesti 4.0 mielenosoituksien järjestäjän, Stop Autoilijoiden kuritukselle! -liikkeen edustajat tapasivat kutsuttuina liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan ja valtiovarainministeri Annika Saarikkoa sijaistaneen elinkeinoministeri Mika Lintilän perjantaina 18.2.2022 Pikkuparlamentissa.

Stop Autoilijoiden kuritukselle! -liikettä edusti Leevi Ruotsalainen ja Hannele Hatanpää.

Aika oli rajattu, joten pidempiä keskusteluita ei käyty, mutta yhteyskanava saatiin päättäjiin auki. Edustajat toivat keskustelussa esille ryhmän näkemyksiä, huolia ja vaatimuksia.

Stop Autoillijoiden kuritukselle! -liike vaatii mm. seuraavia muutoksia:

Polttoaineiden litrahinnat tulee laskea verotuksellisin ja muilla keinoin EU:n mediaanitasolle tai mieluiten alemmaksi. Kansalaisten ehdoton kipupiste bensiinin osalta 1,56€/litra. Stop autoilijoiden kuritukselle -kansanliikkeen tekemään kipuraja – kyselyyn vastasi 16,5 tuhatta autoilijaa.

Biosekoitevelvoitteen alentaminen EU:n määrittelemälle tasolle eli 14 prosenttiin 2030 mennessä.

Suomen tulee investoida uusiutuvien/synteettisten polttoaineiden kehittämiseen ja valmistamiseen.

Vuodesta 2011 laskien polttoaineveroa on nostettu dieselin osalta 42% enemmän verrattuna bensiinin polttoaineveron korotuksiin. Tämä vaikuttaa käyttövoimaveron perusteeseen ja vaadimme käyttövoimaveron laskemista vastaavan prosenttimäärän verran tai poistamista kokonaan.

Hallituksen tulee pidättäytyä autoilijoille negatiivisista liikenteen taloudellisista uudistuksista, joihin kuuluu mm. ajosuoritteen mukainen vero eli kilometrivero, myyntilupajärjestelmä ns. päästökauppa polttoaineille, ruuhkamaksut, tietullit, moottoriajoneuvojen ajoneuvoverojen korotus ja polttoaineiden
valmisteveron sitominen kuluttajahintaindeksiin.

Suomen tulee tavoitella tieliikenteen hiilineutraliutta vuoteen 2050 (eikä
2035) mennessä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti vain mikäli muutkin valtiot sitoutuvat tähän toimenpitein.

Teiden kunnossapitoon, väylien kehitykseen ja korjausvelan vähentämiseen vaaditaan tarpeita vastaava budjetti, jolla taataan vaivaton, energiatehokas, taloudellinen ja turvallinen liikkuminen kaikkialla Suomessa. Erityisenä esimerkkinä mainittakoon, että asfalttipintaisilta teiltä ei tule poistaa asfalttia vaan korjata asfaltoinnit.

Autovero tulee poistaa nopealla aikataululla.

Ajoneuvoveroa ei tule korottaa vaan kohtuullistaa. Sitä tulee myös muuttaa
niin, että yli 20 vuotta vanhat autot vapautetaan siitä tai ne maksavat jatkossa
kaikki samansuuruisen veron joka on alle 100 euroa/vuosi.

30 vuotta ja vanhemmat autot tulee vapauttaa ajoneuvoverosta lukuunottamatta kaupallisessa liikenteessä käytettävät ajoneuvot. Lisäksi on varmistettava, että tulevaisuudessakin museoajoneuvot liikkuvat alkuperäisellä käyttövoimallaan.

Tieliikenteen digitaalisia ajoneuvokohtaisia seurantajärjestelmiä ei tule
edistää valtion rahoituksella eikä päätöksillä.

Share