”Tolkkua päästövähennystavoitteisiin!” tiedote

”Tolkkua päästövähennystavoitteisiin!” tiedote

Stop autoilijoiden kuritukselle!-liike on julkistanut uuden ”Tolkkua päästövähennystavoitteisiin!” -nimeä
kantavan kansalaisaloitteen. Aloitteessa ehdotetaan Suomen hiilineutraaliustavoitteen 2035 muuttamista
ilmastolaissa vuoteen 2050. Ehdotetun järkevämmän aikataulun takana seisoo myös EU.

Olemme aikaisemmissa vaatimuksissamme keskittyneet yksittäisten autoilijoita kurittavien toimien
vastustamiseen, mutta nyt keskitymme juurisyyhyn. Tämän aloitteen lisäksi tulemme luovuttamaan tulevalle hallitukselle yhteensä yli 180 tuhatta allekirjoitusta käsittävät polttoaineveron kohtuullistamista ja dieselveronpoistoa vaativat aloitteemme. Näiden aloitteiden osalta ei ole uhkaa niiden raukeamisesta hallituskauden loppuessa kesken, nämä tulevat olemaan tulevan hallituksen työpöydällä ensimmäisinä asioina.

Kansanliike suhtautuu päästövähennyksiin myönteisesti, mutta vaatii niiden toteuttamista aikataululla, joka turvaa oikeudenmukaisen siirtymän kaikille. Järkevällä tavoiteaikataululla turvataan myös se, että käyttöön otettavat ratkaisut ovat pitkällä aikavälillä kestäviä. Kansanliikkeen nimen mukaisesti keskitymme pääasiassa autoilijoihin liittyviin vaikutuksiin, vaikkakin liian nopea aikataulu aiheuttaa harmia kautta yhteiskunnan.

Välillisesti korkeista polttoaine- ja energiakustannuksista kärsii koko yhteiskunta, mutta autoilijat ovat yksi
konkreettisimmin ja eniten yltiöpäisen nopeasta päästövähennysaikataulusta kärsivä kansanosa.
Päästövähennystavoitteet ovat syy esimerkiksi biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen taustalla. Polttoaineiden litrahintojen noustessa kriisilukemiin monista globaaleista syistä johtuen, emme kuulemma voi tehdä mitään, koska päästövähennystavoitteet ja aikataulu ovat ilmastolaissa. Päättäjät vaativat kansaa kärsimään kunnianhimoisten tavoitteidensa toteuttamiseksi.

Korkea polttoaineen hinta on aiheuttanut autoilua arkensa pyörittämiseen tarvitsevalle kansanosalle ihan oikeita kyyneleitä, hallituksen tiputellessa lähinnä krokotiilinkyyneleitä. Tähän täytyy saada muutos. Hiilineutraaliustavoitteen muuttaminen vuoteen 2050 on järkevä, ei ideologinen ratkaisu.
Polttoaineiden- ja energianhinnan lisäksi järkevämpää aikataulua tarvitsevat myös tekniset ratkaisut. Tällä
hetkellä esimerkiksi käyttävoimien tulevaisuuden suhteen on suuria epävarmuustekijöitä. Eri tekniset
ratkaisut ovat kehitysvaiheessa ja oletettavatkin tulevaisuuden tekniikat, kuten akkutekniikka, hakevat
muotoaan, jotta niiden valmistus olisi aidosti ekologista ja ratkaisut kaikin puolin kestäviä. Tässä vaiheessa ei kannata hätäillä.

Maamme erityispiirteenä on pohjoinen sijaintimme. Päästövähennyksiä voidaan tehdä pohjoisessakin, mutta lämmitystarpeen ollessa suuri ja harvaan asutun maan liikenteen tarpeen ollessa vaativa, kaikista kepillä toteutettavista toimenpiteistä kärsii päättäjien hyvää tarkoittavan taistelun sivullisina uhreina kansalaiset ja yritykset, joilla ei ole tosiasiallista mahdollisuutta nopeisiin muutoksiin. Lämpimämmissä maissa on erilaiset mahdollisuudet esimerkiksi liikkumisen suhteen, polkupyörä tai sähköskuutti voi sopia työmatkan kulkemiseen Espanjassa, mutta Suomessa tämä ajatus tökkää lumihankeen.

Tulostettavissa pdf-muodossa

Lisätietoja:
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/11734
info@stopautoilijoidenkuritukselle.fi
https://www.facebook.com/groups/1595868463917799

Share

Vastaa