Tietoja

Stop autoilijoiden kuritukselle! on Facebook-someryhmästä ponnistava puoluepoliittisesti täysin sitoutumaton tavallisten kansalaisten aloittama projekti, jonka tarkoituksena oli synnyttää kansanliike mikä vastustaa ensisijaisesti autoilijoiden jatkuvaa ja vain alati kiihtyvää taloudellista kurittamista. Puolustamme myös kaikkien muiden moottoriajoneuvojen asioita!

Tällä hetkellä jäsenmäärän ylittäessä 280 000 voidaan sanoa kansanliikkeen jo syntyneen. Mitään näin laajamittaista kohteluunsa tyytymättömien autoilijoiden yhteenliittymää ei ole aiemmin nähty!

MITÄ JA MIKSI AIOMME?

Toimintamme päämäärä ei ole minkään yksittäisen lain muuttaminen vaikka tätäkin keinoa voidaan tarvita matkalla kohti päämääräämme. Se on kokonaisvaltainen poliittisen asenneilmapiirin muuttuminen autoilijoita kohtaan suopeammaksi ja huomioivammaksi.

Suomalainen autoilija ei ole lypsylehmä, jolta voidaan jatkuvasti ja määrättömästi tiristää aina vähän enemmän euroja valtion kassaan.

Moottoriajoneuvojen kokonaisverotus on mm. kestämättömällä tasolla – maailman korkeimpia – ja sitä tulee kohtuullistaa useilla toimenpiteillä ja painopistettä tulee siirtää muualle.

Moottoriajoneuvolla liikkuminen on Suomessa toimivan arjenedellytys, ei luksusta jonka voisi tarvittaessa jättää pois. Sillä kiristäminen ei ole oikeudenmukaista.

Pyrimme päämäärämme usein eri keinoin mm. järjestämällä Torviprotesti-nimellä kulkevia mielenilmauksia. Tällä hetkellä 7. elokuuta järjestettävään mielenosoitukseemme on ilmoittautunut jo yli 3600 ihmistä ja kiinnostuksen osallistumiseen on osoittanut yli 7100 ihmistä. Määrä kasvaa päivittäin ja luvassa on varmuudella Suomen historian suurin moottoriajoneuvoilijoiden mielenosoitus. Mielenosoitus tullaan suorittamaan moottoriajoneuvoilla kahden aiemman Torviprotestin tyyliin.

KANTAMME PÄÄSTÖVÄHENNYKSISTÄ

Suomalaista autoilijaa on verotettu aina. Nykyisin verotussyyksi kerrotaan hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Kantamme autoilun päästövähennyksiin on se, että niihin tulee pyrkiä vain autokannan luonnollisen uudistumisen ja vähäpäästöisemmän tekniikan markkinoille tulemisen kautta.

Asiassa ei tule ottaa yltiöpäisen kunnianhimoisia tavoitteita ja aikatauluja, joihin päästäisiin vain kotitalouksien elämää ja yritysten toimintaa vaikeuttamalla sekä kustannuksia nostamalla. Autoliikenteemme ei ole suurimpia päästöjen aiheuttaja vaikka julkisuudessa se nostetaan toistuvasti esiin CO2-päästöistä puhuttaessa. Edellisvuonna henkilöautoilun CO2-päästöt olivat noin yhdeksän prosenttia ja pakettiautojen sekä tavaraliikenteen noin 6,5 prosenttia maamme päästöistä.

Autotekniikka on kehittynyt vuosi vuodelta vähäpäästöisemmäksi. Fossiilisilla polttoaineilla ajaminen tulee olla hyväksyttävää niin kauan kuin niillä toimivia ajoneuvoja on liikenteessä eikä niiden käyttäjiä tule rangaista millään haittaavalla toimella tai rahastuksella kuten esim. suunnitelmissa mainitulla päästökauppajärjestelmällä.

Suomalaisilla tulee olla vapaus valita itselleen sopivin liikkumismuoto- ja -väline ilman valtion ohjausta. Uudet käyttövoimat ja polttoaineet ovat vasta kehitysasteella eikä yhteen tiettyyn käyttövoimaan tai tekniikkaan hirttäyminen ole tässä vaiheessa järkevä ratkaisu.

AUTOILIJOIDEN MITTA ON TÄYNNÄ

Kuten jo ryhmän koon räjähdysmäinen kasvu kertoo, autoilijoiden mitta on täyttynyt. Suomalaista autoilijaa on riistoverotettu vuosikymmenten ajan, mutta nyt tulevat suunnitelmat autoilijoiden verotaakan kasvattamisesta ja jopa autoilun houkuttelevuuden heikentämisestä liikenne- ja pysäköintiratkaisuilla sekä uusilla maksuilla ja rahaa vievillä digitaalisilla ratkaisuilla ovat saaneet kamelin selän katkeamaan.

Ryhmä on huolissaan myös tieverkon kunnosta. Ihmisten ja tavaroiden tulisi pystyä liikkumaan tienpäällä turvallisesti eri puolilla Suomea. Tieliikenteeltä on kerätty veroina miljardeja, mutta vain noin miljardi on käytetty tieverkon hyväksi ja käsittelyssä olevassa Liikenne12-suunnitelmassa määrärahoja ollaan edelleen vähentämässä. Autoilijat eivät enää kohteluaan hyväksy. Nyt on muutoksen aika!

Share