Autoilijan vaalikysely – Autovero

Autoilijan vaalikysely – Autovero

Fifty-fifty – puolet Stop autoilijoiden kuritukselle -vaalikyselyyn vastanneista puolueista olisi valmiita luopumaan autoverosta.

Autoilun verotus on maailman korkeimpia Suomessa. Autoilun lakisääteiset verot ja maksut tulisi saada kohtuullisemmiksi ihmisille. Monissa maissa ei ole ollenkaan autoveroa. Näin puolueet vastasivat kysymykseen pitäisikö autoverosta luopua Suomessa:

KYLLÄ-vastauksen antoivat:

Perussuomalaiset, Vapauden liitto, Liberaalipuolue, Kansallinen Kokoomus, Valta kuuluu kansalle ja Liike Nyt

Perussuomalaisilla autoveron poisto liittyy useampaan toimenpiteeseen. Heidän mukaansa ”ensin sekoitelvoite on poistettava. Sitten polttoaineiden verotus on laskettava asteittain EU:n minimitasolle. Tämän jälkeen on autoverosta luopumisen vuoro.

Liberaalipuolue kommentoi, että ”ajoneuvon omistamisesta ja hankkimisesta tulee siirtyä liikenteen aiheuttamien kustannusten verottamiseen. Omistamiseen kohdistuva ajoneuvovero sekä Suomeen tuotaviin ajoneuvoihin kohdistettu vero tulee poistaa. Poistaisimme auto- ja ajoneuvoveron ja muuttaisimme verotuksen painopistettä haittaverojen suuntaan.”

Kansallinen Kokoomus perusteli, että ”autoverosta voitaisiin luopua kokonaan. Tämä lisäisi kotimaista autokauppaa ja päivittäisi autokantaa uudemmaksi. Lisääntynyt autokauppa lisäisi arvonlisäverotuloja valtiolle. Uudistunut autokanta lisäisi autoilun ympäristöystävällisyyttä ja turvallisuutta Suomessa. Kannatamme autoveron poiston osittaista kompensointia korottamalla ajoneuvoveroa päästöpainotetusti. Nettomääräisesti kuitenkin verotusta keventäen.”

Liike Nyt ilmoitti, että ”pitkällä tähtäimellä autoverosta tulisi luopua.”

EI-vastauksen antoivat:

Suomen Kansa Ensin, Suomen Kommunistinen Puolue, Suomen Keskusta, Vasemmistoliitto, Suomen Kristillisdemokraatit ja Ruotsalainen Kansanpuolue

Suomen Kansa Ensin oli sitä mieltä, että ”autoveron tulisi kohtuullistaa, mutta tuskin sen kokonaan poisto onnistuu.”

Suomen Kommunistinen Puolueen kanta on, että ”yksityisautoiluun, myöskään sähköautoin, perustuvat liikennejärjestelmät eivät ole kestävää kehitystä.”

Suomen Keskusta kertoi, että heille ”on tärkeää, että liikkumisen kustannukset ovat kaikille kohtuullisia ja asiassa otetaan huomioon myös sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Autoveron poistaminen suosisi tällä hetkellä suurituloisia ja kannustaisi hankkimaan runsaspäästöisiä autoja. Sähköautot ovat autoverosta vapaita. Niiden yleistyessä autoverokertymä tulisi joka tapauksessa pienenemään. Siksi autoveron poistamista on järkevintä pohtia liikenteen verouudistuksen yhteydessä.”

Suomen Kristillisdemokraatit vastasivat, että ”nykyisessä julkisen talouden tilanteessa emme näe autoverosta kokonaan luopumista mahdollisena. Sähköautojen ajoneuvoveron poistolla on pyritty lisäämään sähköautokantaa. Autoilun verotuksen kokonaisuus on kuitenkin murroksessa. Sen sijaan dieselin käyttövoimaverosta tulee luopua. Vähäpäästöisiä autoja voidaan saada markkinoille lisää mm. tukemalla vähäpäästöisten työsuhdeautojen hankkimista. Autotuojat ja teollisuus ry:n esitys autoveron kevennyksen ulottamisesta alle 90 g/km päästäviin autoihin, on harkinnan arvoinen.”

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue ja Vihreät eivät vaivautuneet kertomaan kantaansa autoilijoille.

Share