Autoilijan vaalikysely – Autokannan sähköistyminen

Autoilijan vaalikysely – Autokannan sähköistyminen

Stop autoilijoiden kuritukselle!- liike kysyi, puolueet vastasivat. Suomen kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035 nojaa liikenteen osalta vahvasti autokannan uudistumiseen ja siinä nimenomaan autokannan sähköistymiseen.

Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia linjaa seuraavasti:

”Siirtyminen energiatehokkaampiin teknologioihin tapahtuu pääosin uusien autojen hankkimisen kautta. Autokanta uusiutuu Suomessa hyvin hitaasti. Autokannan nuorentamiseksi tarvittaisi vuosittain keskimäärin noin 150 000 auton ensirekisteröintimäärä. Liikenteen energiatehokkuustavoitteiden toteutumiseen vaikuttaa pääasiassa sähköajoneuvojen nopea yleistyminen.”

Tämä tavoite 150 000 ensirekisteröinnistä/vuosi on vielä kovin kaukana ja autokannan sähköistyminen sitäkin kauempana.Traficomin mukaan liikennekäytössä olevista henkilöautoista vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus oli 6,2%, dieselkäyttöisiä 26,3% ja bensiinikäyttöisiä 67,6%. Henkilöautoja ensirekisteröitiin vuonna 2022 81 698 kpl.

Niinpä kysyimme puolueilta, milloin ne uskovat sähköautoja olevan rekisterissä enemmän kuin polttomoottoriajoneuvoja.

Yksikään puolue ei uskonut sähköistymisen olevan niin nopeaa, että se tapahtuisi jo vuonna 2030, jolloin taakanjakoehdotuksen mukaan Suomen kasvihuonekaasujen päästövähennysvelvoite taakanjakosektorille on 50 prosenttia verrattuna vuoden 2005 tasoon.

Optimistisimmin autokannan sähköistymiseen uskovat Keskusta, Vasemmistoliitto, Liberaalipuolue ja Suomen kommunistinen puolue, joiden mielestä sähköautoja on polttomoottoriautoja enemmän vuonna 2035.

Vapauden liiton, Kristillisdemokraattien ja Kokoomuksen mielestä tuo vuosi on 2040, RKP ja Suomen kansa ensin luottavat vuoteen 2045.

Liike Nyt uskoo sähköistymiseen tarvittavan 27 vuotta eli vuonna 2050 ja Perussuomalaiset ja Valta kuuluu kansalle suhtautuvat tähän asiaan skeptisimmin ja ajattelevat sähköautojen ohittavan polttomoottoriajoneuvot rekisteröinneissä vasta vuonna 2060.

Share