Autoilijan vaalikysely – Biojakeluvelvoitteet

Autoilijan vaalikysely – Biojakeluvelvoitteet

Stop autoilijoiden kuritukselle! -liike kysyi, ja puolueet vastasivat!
Autoilijan vaalikysely -nimiseen kyselyymme vastasi 12 puoluetta. Nykyisistä eduskuntapuolueista vain kahden kanta oli se, että eivät halua vastata. Nämä puolueet olivat Vihreät ja pääministeripuolue SDP. Muut eduskuntapuolueet ja ilahduttavan monet muut puolueet kertoivat kantansa autoilijoita kiinnostaviin aiheisiin.

Kyselyssä käytiin läpi erilaisia aiheita. Tässä osiossa keskitymme kantaan biojakeluvelvoitteesta ja sen tasosta. Biojakeluvelvoite on lailla määrätty vähimmäismäärä biopolttoainetta, joka polttoaineen jakelijan täytyy sekoittaa myymiinsä polttoaineisiin. Jakeluvelvoitteen tarkoituksena on edistää kestävien uusiutuvien polttoaineiden käyttöä moottoribensiinin, dieselöljyn ja maakaasun korvaamiseksi liikenteessä. Ajatus on näin laskea liikenteen päästöjä.

Autoilijan kannalta asiassa on kuitenkin ikävänä puolena hinta, biopolttoaineet kun ovat huomattavasti kalliimpia valmistaa, ja raaka-aineita niiden valmistukseen on rajallisesti. Nämä seikat nostavat litrahintaa todella merkittävästi. Öljyn korkeasta hinnasta ja muista maailmanpolitiikan hintoja nostavista seikoista johtuen hallitus laski jakeluvelvoitetta väliaikaisesti kriisivuosiksi 2022 ja 2023. Vuonna 2022 jakeluvelvoite oli 12 prosenttia ja vuonna 2023 jakeluvelvoite on 13,5. Tällä väliaikaisella helpotuksella on kuitenkin hintansa, helpotukset on tarkoitus periä autoilijoilta takaisin sekä vuonna 2024 suoritettavalla kertakorotuksella, että korottamalla vuoden 2030 jakeluvelvoitetasoa, jolloin jakeluvelvoitetason on ajateltu saavuttavan huippunsa. Velvoitteen on siis määrä nousta kertaheitolla ensi vuoden 13,5 prosentista 28 prosenttiin, joka nostaisi dieselin hintaa arviolta 23 sentillä litralta. Bensiinin litrahintaan vaikutus on maltillisempi, mutta jakelijat jyvittävät varmasti hintavaikutusta molempiin polttoaineisiin. Jakeluvelvoitteen tason on kaavailtu nousevan 34 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Kyseessä on siis autoilijoiden talouden kannalta todella merkittävä asia. Mutta mitä mieltä oli puolueet?

(Kuvaaja: Biojakeluvelvoitteen alentamista kannattaa seitsämän puoluetta, alentamista vastustaa viisi)
Biojakeluvelvoitteen alentamista kannatti 7 puoluetta kahdestatoista ja nykyisen tasoista velvoitetta pitäisi jatkossakin 5 puoluetta.
Huomautettakoon että Perussuomalaiset lisäksi kannattivat koko jakeluvelvoitteen poistoa.

Biojakeluvelvoitteen alentamista kannatti enemmistö kyselyyn osallistuneista puolueista: Kokoomus, Perussuomalaiset, Liike Nyt, Kristillisdemokraatit, Keskusta, Suomen Kansa Ensin ja Vapauden liitto.

Jakeluvelvoitteen alentamista sen sijaan vastusti Vasemmistoliitto, RKP, Liberaalipuolue, Valta kuuluu kansalle ja Suomen kommunistinen puolue.

Pyysimme jakeluvelvoitteen alentamista vastustavia puolueita myös perustelemaan, miksi he eivät tätä autoilijoiden kannalta todella tärkeää huojennusta kannata

Vasemmistoliitto kannattaa jakeluvelvoitteista kiinnipitämistä ja kaavailee kompensoivansa korkeaksi nousevia hintoja ihmisten tulojen ja asuinpaikan mukaan:

“Nyt sovittu jakeluvelvoitteen nosto 34% vuoteen 2030 mennessä on sopiva taso. Energiakriisin vuoksi sovittu jakeluvelvoitteen alennus oli perusteltua, mutta samaan siirtymää pois fossiilista polttoaineista on joudutettava. Polttoaineiden hintojen noususta kärsiviä pienituloisia kotitalouksia tulee tukea esimerkiksi tulo- ja alueperustaisilla polttoaineveron kompensaatiomalleilla.”

RKP perustelee autoilijoiden kurittamista jakeluvelvoitteella päästövähennyksillä:

“Liikenteen päästöjä on vähennettävä, ja jakeluvelvoite on tähän tehokas keino. Samalla on kuitenkin tärkeää että huolehdimme siitä, etteivät polttoaineiden hinnat nouse kohtuuttomasti. Haluamme edistää kotimaisten biopolttoaineiden kehittämistä ja tuotantoa ja uskomme, että niiden tuotantokustannukset laskevat ajan myötä.”

Suomen kommunistisen puolueen mielestä autoilu joutaisi kortille:

“Nykyinen on hyvä. Perustuslaillisiin oikeuksiin ei kuulu rajoittamaton yksityisautoilu.”

Valta kuuluu kansalle valitsi vastausvaihtoehdoista vaihtoehdon EI – mutta kommentoi kuitenkin velvoitteiden sijaan vapauden puolesta:

“Mielestämme jokainen polttoaineketju saa itse päättää millaista polttoainetta haluaa myydä. Mutta esimerkiksi valtio voisi tukea eri jalostamoja vaikka verokevennyksin jos he haluavat laittaa jakoon biopolttoaineita.”

Liberaalipuolueelta emme saaneet perusteluja kielteiseen vastaukseen, mutta Kokoomus perusteli sen sijaan puoltavaa kantaansa realismilla ja haluaa liikennesähkön jakeluvelvoitteeseen alentamaan jakeluvelvoitepainetta polttomoottoriautoilta :

Lienee realismia, että sekoitevelvoitteen nosto vuoden 2023 tasolta vuodelle 2024 (13% -> 28%) on liian korkea. Nykyisen aikataulun mukainen huima korotusesitys vuodelle 2024 on kestämätön polttoaineiden kustannusten kannalta.

On epäselvää, löytyykö markkinoilta riittäviä raaka-ainevirtoja nykyisillä toimitusketjuilla ja tuotantoteknologioilla jakeluvelvoitteen nostamiseksi, siten etteivät polttoaineiden hinnat nouse pilviin.

Kokoomus kannattaa puhtaan liikennesähkön lisäämistä jakeluvelvoitteeseen, jotta liikennesähköllä voidaan täyttää jakeluvelvoitetta, ja siten kustannuspaineita dieselpolttonesteitä käyttävälle raskaalle ammattiliikenteelle laskea.

Enemmistö puolueista olisi kyselyn perusteella alentamassa jakeluvelvoitetta. Mutta autoileva äänestäjä saa kyllä olla tarkka kenelle mandaatin itseään edustamaan antaa!

Share

Vastaa