Kansanliike Valtiovaranvaliokunnan verojaoston julkisessa kuulemisessa 23.2.2024

Stop autoilijoiden kuritukselle! -kansanliikkeen kansalaisaloitteet niin dieselin käyttövoimaveron poistosta, kuin polttoaineiden valmisteveron kohtuullistamisesta etenevät eduskunnan käsittelyssä.

Liikkeen edustajat olivat 23.2. esittelemässä kahta, yhteensä 184 tuhatta allekirjoitusta sisältävää
kansalaisaloitetta valtionvarainministeriön verojaoston julkisessa kuulemisessa. Molemmat aloitteet
pureutuvat osittain samaan asiaan ja molempien tavoite on sama – liikkumisen hinnan kohtuullistaminen.

Kumpikin aloite vastaa hyvin hallitusohjelman lupaukseen kompensoida jakeluvelvoitteen pumppuhintoja
nostavat vaikutukset.

https://verkkolahetys.eduskunta.fi/fi/valiokuntien-julkiset-kuulemiset-ja-avoimet-kokoukset/vav_verojaosto_julkinenkuuleminen_2302024?fbclid=IwAR09X5aIHwdrDp19EvYTRkvBikopcnGK3DcjHfc5C6r1F-FZLPcY4pvG6jw

Ensinnäkin koko kansalaisaloitehistorian kolmanneksi eniten allekirjoituksia kerännyt
aloite ehdottaa polttoaineiden valmisteveron laskemista yhdellä sentillä jokaista jakeluvelvoiteprosenttia
vastaan.
Tämä ei täysin vastaa jakeluvelvoitteen pumppuhintoja nostavaa vaikutusta, mutta olisi hyvä
vastaantulo.

Toisena esitelty aloite dieselveron poistamisesta on poikkeuksellinen siihen nähden mitä yleensä on nähty.

Tässä aloitteessa dieselveron ja dieselin verotuen muodostama kokonaisuus on otettu kokonaisuutena
huomioon, eikä tämä aloite johtaisi dieselin pumppuhintojen nousuun kuten muut aloitteet samasta
asiasta. Aloitteen mukaisesti nykyisen dieselin verotuen tilalle muodostettaisiin samansuuruinen
jakeluvelvoitetuki, jonka myötä myös siirtyisimme tässä asiassa fossiilisten polttoaineiden tukemisesta
biopolttoaineiden tukemiseen.

Liikkeen edustajat toivat tilaisuudessa esiin merkittävän pointin, autoköyhyyden vaikutuksen työllisyyteen. Voisiko työllisyyttä edistää paremmin autoilua tukemalla, kuin tunnin radalla? Liikkeen mukaan tämä on selvää. Tästä kertoo myös Traficomin saavutettavuustutkimus, jonka saavutettavuusanalyysien mukaan 67 prosenttia väestöstä saavuttaa maakuntakeskuksen alle puolessa tunnissa henkilöautolla, mutta vain 19 prosenttia joukkoliikenteellä. Kahdellakymmenelläyhdellä prosentilla väestöstä maakuntakeskuksen saavuttamiseen kuluu joukkoliikenteellä yli puolitoista tuntia, kun henkilöautolla näin kauan aikaa kuluu vain 3 prosentilla väestöstä.

Työpaikkojen saavutettavuus
https://tieto.traficom.fi/fi/tilastot/tyopaikkojen-saavutettavuus

Valtion talouden tilanne on haastava, mutta tilaisuudessa oli selvästi aistittavissa, että muutosta pidetään väistämättömänä ja aloitteet olivat hyvä lähtökohta asioiden laajemmalle käsittelylle.
Tästä on hyvä jatkaa.

Share