Lauantaina 7.8 järjestettävän Torviprotesti 3.0 mielenosoituksen kokoontumis- ja toimintasuunnitelma

Mielenosoitukseen kokoontuminen moottoriajoneuvoilla tapahtuu 7.8 klo 12 alkaen siten, että aletaan ryhmittymään ja muodostamaan letkaa kahdesta eri suunnasta Mannerheimintien pohjoispään tuntumaan (kts. kartta 1). Toinen letkoista kerääntyy Hakamäentielle oikeanpuoleiselle kaistalle jonoon hätävilkut päälle kytkettynä. Toinen letkoista taas lähtee kerääntymään jonoon Hämeenlinnan väylälle oikeanpuoleiselle kaistalle hätävilkut päälle kytkettynä. Letkojen muodostamiseen on tunti aikaa ja jokainen voi itse vapaasti valita kumpaan letkaan asettuu.

Kartta1

Kello 13 lähdetään liikkeelle kohti Eduskuntataloa poliisin liikenteenohjauksen mukaisesti poliisin vetämässä letkassa. Ylläpito asettuu letkan keulille heti poliisin etuauton perään. Letkan kärjen saapuessa Eduskuntatalolle, letkan kärjestä pysähtyy Mannerheimintien oikeanpuoleiselle kaistalle ajoneuvoja Eduskuntatalon edustan mittaisen matkan (kts. kartta 2, paksummalla punaisella viivalla merkitty alue eduskuntatalon edustalla) ja ylläpito nousee omista ajoneuvoista luovuttamaan adressia paikalle saapuville ministereille/kansanedustajille. Adressin luovutuksen on määrä tapahtua klo 13.30.

Eduskuntatalon edustalle pysähtynyt letkan kärki jää paikoilleen säestämään adressin luovutusta ajoneuvojen torvia soittamalla.

kartta2

Letkan kärjen perässä tulevat ajoneuvot jatkavat kulkuaan ohittaen letkan kärjen Mannerheimintien vasenta kaistaa soittaen myöskin ajoneuvojen torvia mielenosoitusalueella eduskuntatalon ympäristössä (mielenosoitusalue tarkoittaa karttaan 2 punaisella kulkusuuntaa osoittavalla nuoliviivalla merkittyä aluetta). Letka ajaa Mannerheimintien etelä päähän ja tekee U-käännöksen Erottajan kohdalla. U-käännöksen jälkeen letka lähtee ajamaan Mannerheimintietä kohti pohjoista edelleen torvia soittaen. Näin saamme samanaikaisesti jatkuvan torvien soiton yhteensä kolmessa eri letkassa mielenosoitusalueelle. Torvien soitto lopetetaan kun ollaan ohitettu eduskuntatalo pohjoisen suuntaan.

Kun ylläpito on luovuttanut adressin sekä antanut mahdolliset haastattelut, jatkaa myös pysähtynyt letkan kärki matkaa.

HUOM! Poliisi on ohjaamassa liikennettä sekä kokoontumispaikoilla, että mielenosoituskulkueen reitillä. Muistakaa kuitenkin jokainen omalta osaltanne noudattaa varovaisuutta. Esim. turhaa ajoneuvoista nousemista on syytä välttää kokoontumisessa, koska kokoontuminen tapahtuu vilkasliikenteisten teiden varsille. Hälytysajoneuvot tulee päästää liikkumaan esteettömästi. Poliisi tulee vetämään letkan myös poistumissuuntaan Hämeenlinnanväylälle asti. Poliisin poistuessa letkan vedosta, jokainen jatkaa poistumista omia reittejään normaaleita liikennesääntöjä noudattaen.

Raskaskalusto kokoontuu ja osallistuu mielenosoitukseen samassa letkassa muiden kanssa. Osallistuminen ilman perävaunuja, koska pidemmät yhdistelmät eivät mahdu tekemään reitillä olevaa U-käännöstä, eikä näin ollen yli 12 metrisille yhdistelmille tällä kertaa haeta poikkeuslupaa. Maksimikorkeus suuremmille ajoneuvoille on reitillä 4.4 metriä (suojaetäisyys raitiovaunujen sähkölinjoihin).

Lisätietoja voi kysellä ryhmän tapahtuma sivulla: Torviprotesti 3,0 tai Ylläpitäjiltä.

Share