Moottoriajoneuvojen verotus täyttää kohta 100 vuotta

Onneksi olkoon moottoriajoneuvojen omistajat! Teitä on verotettu ajoneuvon omistamisesta jo 99 vuotta!

“Ajoneuvojen käytön verotus alkoi Suomessa jo vuonna 1922, jolloin autoista alettuun leimaverolakiin perustuen periä moottoritehoon suhteutettua veroa. Ajoneuvoveroa uudistettiin 1930-luvun lopulla, kun verotasoltaan huomattavasti edullisempaa dieselöljyä käyttävät autot alkoivat yleistyä.”

Autovero vasta täytti 63 vuotta. Myöhästyneet onnittelut!

” Autovero otettiin Suomessa käyttöön 1. tammikuuta 1958 voimaan tulleella lailla. Lakia säädettäessä eduskunta ilmoitti ”edellyttävänsä, että vero on vain tilapäinen ja valtion senhetkisestä poikkeuksellisen kireästä rahatilanteesta johtuva ja että verosta pyritään luopumaan etenkin halvemman hintaluokan ajoneuvojen osalta heti, kun valtiontalous antaa siihen mahdollisuuden”

Onko poikkeuksellisen kireä rahatilanne kestänyt jo 63 vuotta?

Ajoneuvoveron määritelmä ja historiaa

Klaus Kannistola

Share

One thought on “Moottoriajoneuvojen verotus täyttää kohta 100 vuotta

Comments are closed.