Onko tämä ryhmä populistista bloggausta täynnä?

Ryhmänä vastustamme moottoriajoneuvojen ”kurittamista”, emme pelkästään polttoaineiden hintojen nousua. Pyritään pysymään siis faktoissa.

LVM:n laatiman fossiilittoman tieliikenteen tiekartassa on mainittu useampia eri vaihtoehtoja, joilla pyritään vähentämään ihmisten ajosuoritteita hintojen korotuksilla.

Myyntilupajärjestelmä ns. päästökauppa, joka nostaa arviolta 30-40cnt polttoaineen litrahintaa ylöspäin 2030 mennessä.

Biopolttoaineiden jakeluvelvoite nostetaan 30%:iin 2030 mennessä (Tämä jo yksistään tulee nostamaan hintoja asiantuntijoiden mukaan). Nykyhallitus miettii vielä, että voidaanko se velvoite nostaa 34%:iin?

”Polttoaineveron korottaminen tasolle 100 €/tCO2 vuonna 2025 ja tasolle 150 €/tCO2 vuonna 2030. Pumppuhinnat nousisivat arviolta noin 5 prosenttia vuonna 2025 ja noin 13 – 15 prosenttia vuonna 2030 suhteessa perusuraan.

Veronkorotus fossiilisille polttoaineille olisi noin 20 snt/l ja bioperäisille polttoaineille 2 – 7 snt/l vuonna

2030.”

”2) Polttoaineveron korottaminen tasolle 100 €/tCO2 vuonna 2025 ja tasolle 200 €/tCO2 vuonna 2030. Veronkorotus fossiilisille polttoaineille olisi noin 34 – 40 snt/l ja bioperäisille polttoaineille 10 – 20 snt/l vuonna 2030.”

Veronkorotuksia valuu tasaiseen tahtiin 2022-2030. Vaikutusarvioinneissa on väläytelty seuraavanlaisia keinoja:

” 1)Bensiini- ja dieselautojen ajoneuvoveron korottaminen 3-kertaiseksi; pieni lisäpoistuma”

Ajosuoritteen mukainen vero on suunnitteilla ja hinnoittelu varmasti menisi vyöhykkeiden mukaan. Tarkkoja hintoja ei ole tiedossa. Ainoastaan Turun suunnalta on mainittu, että keskustassa hinta-arvio olisi 0,1€/km. Mikä aikataulu järjestelmän toteuttamiselle? 10-15 vuotta?

Ruuhkamaksujen käyttöönotto Helsingissä, Tampereella ja Turussa. ns. työtekevän autoilijan työssäkäyntiveroa. Minkälaiset suorat/epäsuorat vaikutukset tulevat olemaan yhteiskunnan talouden kannalta?

Tämähän on vasta suunnitelma, mutta herää kysymys, että Mitä näistä pyritään toteuttamaan?

Tietääksemme nämä viralliset Hallituksen dokumentit ovat faktaa? Ei pelkkää populismia..

Lähteet:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=c73d3be8-1bab-4878-9807-799f50e81d04&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=15047

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=15048

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=15050

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=15049

Share