Stop Autoilijoiden kuritukselle! – kansanliike vaatii ns. ruuhkamaksulain valmistelun keskeyttämistä välittömästi.

Stop Autoilijoiden kuritukselle! – kansanliike vaatii ns. ruuhkamaksulain valmistelun keskeyttämistä välittömästi.

“Suomessa ei ole sen mittaluokan ruuhkia, jotka vaativat tietullityyppisten maksujen käyttöönottoa.
Myöskään päästöjen vähentämisen kannalta ei ole perusteltua lisätä kansalaisten maksutaakkaa, kun
samoihin tavoitteisiin voidaan päästä parantamalla ns. vihreän aallon täysimääräistä hyödyntämistä,
huolehtimalla tiestön kunnosta ja alentamalla autoilun verotusta mikä helpottaa vähäpäästöisempien
autojen hankintaa.

Lisäksi on huomioitava, että tieverkko kustannetaan kerätyillä veroilla ja erityisesti
autoilijat maksavat valtiolle useita miljardeja vuodessa (enemmän kuin tieinfraan käytetään vuosittain).
Tällainen uusi maksu tai vero autoilijoille on tästä näkökulmasta moninkertaista maksattamista.

Sen lisäksi, että ruuhkamaksuille ei ole mitään yleisesti hyväksyttävää perustetta, niin tällaisen lain yletön
kiirehtiminen ei anna kansalaisille riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia ottaa kantaa lakiesitykseen.
Suositeltu kuuden viikon lausuntoaika ei toteudu ja näyttää sille, ettei toteudu myöskään kahden viikon
lausuntoaika, mikäli lausunnot on aikomus ottaa huomioon hallituksen esitykseen.

Niinpä on täysin perusteltua tässä vaiheessa huomioida 19.1.2022 Eduskuntaan lähetetty Stop
ruuhkamaksuille! – kansalaisaloitteen teksti ja kannattajamäärä. Siinä 50880 kansalaista kertoi
mielipiteenään, että Suomeen ei tarvita ruuhkamaksuja mahdollistavaa lakia.”

Lausunnon voi lukea kokonaisuudessaan tästä.

K Kannistola

Share