Stop autoilijoiden kuritukselle-liikkeen uusin aloite: Tolkkua päästövähennystavoitteisiin!

Stop autoilijoiden kuritukselle-liike on laatinut uuden Tolkkua päästövähennystavoitteisiin- nimeä kantavan kansalaisaloitteen, jonka allekirjoituksien kerääminen alkaa oikeusministeriön vahvistaessa sen.
Aloite pyrkii yltiöpäisen kunnianhimoisen kansallisen tavoitteen sijaan EU:n asettamaan tavoitteeseen.

Ryhmä suhtautuu päästövähennyksiin myönteisesti, mutta edellyttää niiden toteuttamista aikataululla, joka turvaa oikeudenmukaisen siirtymän. Järkevällä tavoiteaikataululla turvataan myös se, että käyttöön otettavat ratkaisut ovat pitkällä aikavälillä kestäviä. Tällä hetkellä esimerkiksi liikenteen käyttävoimien tulevaisuuden suhteen on suuria epävarmuustekijöitä, ja nyt ei ole aika hätäillä.

Aloitteessa on viitattu maamme erityispiirteenä pohjoiseen sijaintiimme. Päästövähennyksiä voidaan tehdä pohjoisessakin, mutta on selvää, että lämmitystarpeen ollessa suuri ja harvaan asutun maan liikenteen tarpeen ollessa vaativa, kaikista kepillä toteutettavista toimenpiteistä kärsii päättäjien hyvää tarkoittavan taisteluna sivullisina uhreina kansalaiset ja yritykset, joilla ei ole tosiasiallista mahdollisuutta nopeisiin muutoksiin.

Lämpimämmissä maissa on erilaiset mahdollisuudet esimerkiksi liikkumisen suhteen, polkupyörä tai sähköskuutti voi sopia työmatkan kulkemiseen Espanjassa, mutta Suomessa tämä ajatus tökkää lumihankeen. Stop autoilijoiden kuritukselle-liike on aikaisemmissa vaatimuksissaan keskittynyt yksittäisten autoilijoita kurittavien toimien vastustamiseen, mutta tällä hetkellä keskitymme juurisyyhyn. Se on päättäjien yltiöpäisen kunnianhimoinen tavoiteaikataulu, jolle ei ole järkeviä, kansamme etua ajattelevia perusteita.

Allekirjoita aloite: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/11734

Lisätietoja:
info@stopautoilijoidenkuritukselle.fi
www.stopautoilijoidenkuritukselle.fi
https://www.facebook.com/groups/1595868463917799
Leevi Ruotsalainen: 0443454575

Share

One thought on “Stop autoilijoiden kuritukselle-liikkeen uusin aloite: Tolkkua päästövähennystavoitteisiin!

Vastaa