Stop ruuhkamaksuille! -kansalaisaloite etenee eduskuntaan

Hallitusohjelman ruuhkamaksulakien säätämistä vastustava kansalaisaloite etenee hurjan loppukirin jälkeen eduskunnankäsittelyyn. Aloite tavoitti tarvittavan 50 000 allekirjoittajan rajan 23. lokakuuta ja sitä voi kannattaa vielä 14. marraskuuta saakka.

Aloitteen kannatus kertoo siitä, että autoilijoiden kustannukset ovat kasvaneet kestämättömälle tasolle pitkälti valtiovallan päätöksillä. Se lähettää eduskunnalle viestin ettei Suomeen tarvita ruuhka-, vyöhyke-, ohitustulli-, tietulli-, tienkäyttö-, kaupunkiliikennemaksua tai muitakaan vastaavanlaisia uusia autoilijoihin kohdistuvia maksuja.

Ruuhka- ja tiemaksutyyppiset lait asettavat ihmisiä ja yrityksiä eriarvoiseen asemaan. Ne heikentävät entisestään työvoiman liikkuvuutta, työssäkäynnin kannattavuutta, töiden vastaanottamista ja autoa käyttävien yrityksien tulosta.

Suomenkaltaisessa vähäväkisessä, pitkien välimatkojen ja neljän vuodenajan maassa auto on välttämättömyys. Monellakaan ei ole toimivaa mahdollisuutta valita jotain muuta kulkumuotoa. Jokaiselle suomalaiselle täytyy turvata vapaus valita omia tarpeita ja mieltymyksiä vastaava liikkumismuoto ilman kohtuuttomia kustannuksia tai rajoitteita.

Kaupunkiseutujen saavutettavuus huononee ”ruuhkamaksujen” tuomien lisäkustannusten myötä. Tämä vaikuttaisi niiden elinkeinoelämään, ihmisten palveluiden saatavuuteen ja alueen vetovoimaan heikentävästi mm. ohjaten asiakasliikennettä muualle.

Liikenne- ja viestintäministeriön raportin mukaan tietullien vaikutukset päästövähenemään olisivat vain alle 4 prosenttia vuoden 2030 päästötavoitteesta. Hyöty ilmaston ja yhteiskunnan kannalta olisi vähäinen, mutta negatiiviset vaikutukset kansalaisten kannalta suuremmat. Vaihtoehtoisten reittien käyttö saattaisi jopa lisätä päästöjä reitin kilometrimäärän kasvaessa.

Liikennejärjestelmän toimivuuteen ”ruuhkamaksuilla” ei olisi suurta merkitystä Suomen liikennemäärillä. Suurempia hyötyjä saadaan päästöt mukaan lukien mm. parantamalla tiestöä, ajoittamalla liikennevalojärjestelmät vihreää aaltoa paremmin palveleviksi jonoutumisen ehkäisemiseksi ja välttäen tarpeettomia haittatekijöitä, jotka lisäävät liikennevirran heiluriliikettä.

Korkeat autoilun kustannukset nostavat Suomen hintatasoa ja vaikuttavat kotitalouksien ja yritysten käytössä oleviin varoihin epäedullisesti. Autoilusta kerättävät verot ja maksut ovat kasvaneet vuosikymmen vuosikymmeneltä ja näistä rahoista käytetään tieliikenteen hyväksi, kuten teihin vain murto-osa, esimerkiksi vuonna 2019 noin kahdeksasta miljardista noin 1,2 miljardia.

Kilometrien perusteella kerätty vero toisi autoilijoille maksettavaksi mahdollisesti pahimmillaan jopa 10 senttiä per kilometri (arvio pohjautuu työryhmien ja eri tahojen arvioihin sekä esityksiin). Tätä lisämaksua voitaisiin kompensoida ainoastaan luopumalla ajoneuvoveron perusverosta, koska polttoaineveron poisto ei tule kysymykseen. Euroopan Unionin jäsenvaltiot ovat velvollisia perimään polttoaineista veroa. Tosin Suomessa vero on korkeampi kuin mikä olisi tarpeen. Rasitteena Suomessa on myös erittäin korkea biopolttoaineiden jakeluvelvoite, joka on niin ikään kansallisesti päätetty noin tuplasti korkeammaksi kuin mitä EU:ssa on yhteisesti sovittu.

Tiemaksujärjestelmien rakentaminen ja ylläpito vaativat selvityksen mukaan paljon verovaroja. Esimerkiksi paikannukseen perustuvan kilometriverojärjestelmän käyttöönoton kustannusarvio on yli 300 miljoonaa euroa sekä sen vuotuisten ylläpitokustannusten kustannusarvio yli 100 miljoonaa euroa.

Vaikka kansalaisaloite etenee eduskunnan käsittelyyn, Stop autoilijoiden kuritukselle -kansanliikkeen työ ei lopu tähän, vaan hallituksen, valiokuntien ja eduskunnan työskentelyn seuraamista jatketaan ja pyritään vaikuttamaan päätöksentekoon autoilijoiden aseman parantamiseksi ja verotuksen kohtuullistamiseksi.

Linkki kansalaisaloitteeseen: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8504

Share

Vastaa