Stop Ruuhkamaksuille! – Kansalaisaloite luovutettiin eduskuntaan

Stop Ruuhkamaksuille! – Kansalaisaloite luovutettiin eduskuntaan

Tänään keskiviikkona 19.1.2022 luovutimme ryhmän kansalaisaloitteen Pikku parlamentissa. Kansalaisaloitetta oli luovuttamassa Klaus Kannistola ja Hannele Hatanpää. Kansalaisaloitteen vastaanotti istuntoyksikön päällikkö Antti Linna. Aloite keräsi yhteensä 50 880 kannatusta. Kansalaisaloitteen tarkoituksena oli osoittaa hallitukselle, että autoilijat eivät kaipaa yhtään enempää raskaampaa maksutaakkaa.

“2019 Suomessa autokantaan suhteutettuna veroja kerättiin noin 2 523 euroa autoa kohti, joka on EU-tasolla kolmanneksi eniten. Jo nyt kohtuuttomalla tasolla oleva verokertymä riittää moninkertaisesti tieliikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen, joten ruuhkamaksuille ei ole taloudellisia perusteita. Ruuhkamaksujen käyttöönotto olisi käytännössä vain yksi lisävero kasvattamaan autoilijoiden jo entisestään raskasta verotaakkaa.”

Kansalaisaloitteessamme vaadimme mm. “Hallituksen tulee pidättäytyä nyt ja tulevaisuudessa lakien säätämisestä, jotka mahdollistavat ruuhka-, vyöhyke-, ohitustulli-, tietulli-, tienkäyttö-, ja
kaupunkiliikennemaksujen tai muiden vastaavanlaisten uusien autoilijoihin kohdistuvien maksujen käyttöönoton. Puhumme myöhemmin näistä kaikista termillä ruuhkamaksut.”

“HSL:n mallissa keskituloisen autoilijan kustannukset nousisivat keskimäärin 700-800 euroa vuodessa, enimmillään kustannus voisi olla jopa moninkertainen. Tukholman vastaavassa järjestelmässä päiväkohtainen enimmäismaksu on noussut alkuvuosista ja ollen nyt 11,40€/vuorokausi, voidaan pitää todennäköisenä että samaan luokkaan päädyttäisiin Suomessakin. Lisäksi ruuhkamaksu on regressiivinen veroluonteinen maksu joka kurittaisi erityisesti keski- ja pienituloisia.

Tietullit heikentäisivät työvoiman liikkuvuutta, työssäkäynnin kannattavuutta, töiden vastaanottamista näiden kaupunkiseutujen alueelta ja autoa käyttävien yrityksien tulosta.”

Uskomme myös, että ruuhkamaksut eli kaupunkikohtaiset tiemaksut johtaisivat lopulta kilometriperustaiseen ajoneuvoveroon.

Tulevassa Torviprotesti 4.0 :ssa myös vaadimme, että hallitus pidättäytyy laatimasta ruuhkamaksua/km-veroa mahdollistavaa lakia.

Moottorin uutisointia kansalaisaloitteesta: https://moottori.fi/liikenne/jutut/ruuhkamaksujen-vastustus-vakevaa-kansalaisaloite-etenee-eduskuntaan/

Share

Vastaa