“Vaikutetaan yhdessä!”

Mikä Stop! Autolijoiden kuritukselle?

Ryhmä toimii paikkana, jossa Me autoilijat voimme järjestäytyä, jakaa tietoa autoiluun liittyvistä asioista, purkaa autoilun kustannuksien nostattamia tunteita ja suunnitella yhdessä toimenpiteitä autoilijoiden kurittamisen vastustamiseksi, esim. mielenosoitukset. Toimimme lakien ja sääntöjen mukaisesti. Muistakaa lukea säännöt!*

MILLÄ TAVOIN VOIMME VAIKUTTAA?

*

Mielenosoituksilla, mielenosoituksia tukevalla adressilla, kansalaisaloitteilla, Yhdessä tekemällä. Esimerkiksi jäsenet voivat suoraan ottaa yhteyttä omaan kansanedustajaan ja kysellä hänen mielipiteitään esimerkiksi ruuhkamaksuista, veronkorotuksista, päästökaupasta. Sähköpostitse kansanedustajan tavoittaa: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

MITÄ VOIMME NYT YHDESSÄ TÄLLÄ HETKELLÄ TEHDÄ?

*

Kansalaisaloite on muotoiltu vetoomus/vaatimus muotoon. Tarkoituksena on vaikuttaa Hallituksen lakiesityksen lopputulokseen. Antamalla allekirjoituksesi äänestät ruuhkamaksuja vastaan.

Kansalaisaloitteen allekirjoittaminen: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8504

Mielenosoitukseen liittyminen: Torviprotesti 3.0

Mielenosoituksen tukemiseksi adressin allekirjoitus: https://www.adressit.com/stop_autoilijoiden_kuritukselle…

ONKO KANSALAISALOITTEELLA MERKITYSTÄ?

*

Kyllä. Allekirjoittaneiden määrällä voidaan vaikuttaa poliittiseen ilmapiiriin. Suurien allekirjoituksien keräämät aloitteet aiheuttavat kyllä poliittisesti ja median kautta painetta päättäjiin. Media myös tuo kansalaisaloitteet koko kansan tietoisuuteen. Kansalaisaloitteet muotoillaan seuraavalla tavalla:Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä: ”Ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä ei tarvitse sisältää valmista säädöstekstiä. Tästä syystä tämä aloitemuoto sopii esimerkiksi laajoihin ja monimutkaisiin lainsäädäntöasioihin.”

*

*

Ylläpitäjien ryhmäsäännöt

Ryhmässä keskustellaan autoilun verotuksesta Suomessa ja siihen liittyvistä asioista. Muu puoluepoliittinen keskustelu ja politiikan muut osa-alueet ei kuulu ryhmään.

Rasistinen ja pelkästään joitakin ihmisiä tai ihmisryhmiä vihaava kirjoittelu ei kuulu ryhmään.

Kaikenlainen laittomiin tekoihin yllyttäminen on kielletty.

Perusteettomat ilmiannot, tahallinen riidanhaastaminen, häiriköinti ja muu ryhmää vahingoittava toiminta on kielletty.

Ryhmä on poliittisesti sitoutumaton. Ryhmässä keskitytään politiikkaan vain siltä osin kun se koskee suoraan autoilijoita. Vaalimainonta ja oman aiheeseen liittymättömän agendan ajaminen on kielletty.

Ryhmässä puhutaan asiallisin termein kaikista ihmisistä, myös siitä poliitikosta, jota kenties vihaat. Loukkaavat ja varsinkin kunnianloukkaukseen yltävät kommentit tekevät ryhmälle vain hallaa.

Ryhmää ei saa käyttää tuotteiden, yritysten eikä tapahtumien markkinointiin. Poikkeuksena ainoastaan mahdolliset ryhmän yhteistyökumppanit.

Ryhmän nimeä ei saa ilman ryhmän lupaa käyttää omiin tarkoituksiinsa. Esimerkiksi tapahtumat, tuotteet yms.

Share