Liikenne 12 suunnitelmassa isoja valuvikoja

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 – Suunnitelmaluonnos ja vaikutusten arviointi keräsi lausuntopalvelussa 168 lausuntoa usealta eri järjestöltä, yrittäjältä ja yksityishenkilöiltä. Järjestöt Rakennusteollisuus RT, Suomen Tieyhdistys, SKAL ry ja Keskuskauppakamari uutisoivat SKAL Ry:n sivuilla omat näkemyksensä.

Liikenne 12 -suunnitelmaan jäi muotoiluja, joiden mukaan Suomi hyväksyy sen, että EU:n väylärahoitusta kohdennetaan jatkossa lähinnä raidehankkeille”, Rakennusteollisuus RT:n varatoimitusjohtaja ja infratoimialan johtaja Paavo Syrjö hämmästelee.”

”Suomelle haitalliset muotoilut pitää korjata. Suomen kaltaisen, tieliikenteestä riippuvaisen maan pitää lisäksi nostaa tämä aihe esille, kun rahoituksen tukikriteereistä päätetään Verkkojen Eurooppa -rahoitusohjelman (CEF) sisällä. Tavoitteemme tulee olla, että rahoitusta saa yhä myös hyvin perustelluille tiehankkeille.”

“Epäedulliset muotoilut tulevat esiin Nelostietä koskevissa kirjauksissa. ”Näyttää kuin ilmoittaisimme, että vt 4 on jo riittävässä kunnossa ja tyydymme siihen, että sen kehittämiseen ei CEF-rahaa heru. Tie on kuitenkin hyväksytty osaksi EU:n TEN-T-ydinverkkoa. Sen mukaisesti se tulee rakentaa TEN-T-tasoon 2030 mennessä. Tie täyttää TEN-T-kriteerit nyt vain 40-prosenttisesti”, Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen muistuttaa.”

“Joukko liikennealan vaikuttajajärjestöjä vetoaa sen puolesta, että Suomi ei Liikenne 12 -kirjauksilla sulje pois mahdollisuuttaan edistää CEF-rahoituskriteerien kehittämistä niin, että myös tiehankkeille voisi yhä hakea EU-rahaa. Esimerkiksi vt 4:n rakentamiskustannuksista jopa 10–20 prosenttia voitaisiin kattaa EU-rahalla, järjestöt arvioivat.”

Lisää luettavissa: https://www.skal.fi/fi/julkaisut/jarjestot-suomen-pitaa-ajaa-eussa-myos-tieston-asiaa?fbclid=IwAR0N4BLsB_MxoTlx1_0UBdlA0LGG1-2MNqvEkNyE8yH9Kf76n8ePSxnH6gI

Ryhmänä myös kannamme saman huolen, kuin moni muukin järjestö. Aikaisemmin uutisoinnissa kerrottiin tieverkon määrärahojen vähentymisestä.

Huoleen Liikenne 12 -suunnitelman kirjauksista ja Suomen EU-tason liikennevaikuttamisen linjauksista yhtyvät lisäksi toimitusjohtaja Markku Uitto, Teknisen kaupan liitto; elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola, MTK; toimitusjohtaja Pekka Aaltonen, Logistiikkayritysten liitto; pj Kai Andersson, Suomen Taksiliitto; toimitusjohtaja Tero Kallio, Autotuojat ja -teollisuus; toimitusjohtaja Pasi Nieminen, Autoliitto; edunvalvontajohtaja Simo Hiilamo, Kaupan liitto; toiminnanjohtaja Timo Piilonen, SF-Caravan; toimitusjohtaja Matti Peltola, Koneyrittäjät; toimitusjohtaja Markku Henttinen, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY; toimitusjohtaja Pekka Rissa, Autoalan keskusliitto; toimitusjohtaja Mika Mäkilä, Linja-autoliitto; logistiikkapäällikkö Alina Koskela, Metsäteollisuus, sekä Auto- ja tieforum ATF ja liikennealan järjestöjen yhteinen Brysselin EU-edunvalvoja FinMobility.

Share

One thought on “Liikenne 12 suunnitelmassa isoja valuvikoja

Comments are closed.