Lausunto luonnoksesta päästökauppadirektiivin toimeenpanosta – Uusi EU:n fossiilisten polttoaineiden jakelua koskeva päästökauppa

“Päästökauppamekanismin suunnittelussa ja mahdollisessa toteutuksessa tulisi huomioida Suomessa jo pitkään sääntelyä kansallisesti ylläpitäneet uusiutuvan energian jakeluvelvoite ja energiaverotus.Jälkimmäiseen liittyy myös hiilidioksidiverokomponentti. Suomessa ei voi olla

Lue Lisää...