Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta

Tausta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoverolakia siten, että henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusveron tasoa kevennettäisiin yhteensä 50 miljoonalla eurolla. Kevennys kohdistuisi keski- ja suuripäästöisiin autoihin sekä niihin vanhimpiin autoihin, joista ei ole päästömittaustietoa. Uudempien autojen verotus ei muuttuisi.

Veronalennuksen kohteena olevien autojen vuosittainen ajoneuvovero kevenisi keskimäärin noin 28 euroa. Suurimmillaan veronalennus olisi 52 euroa vuodessa.

Esitys liittyy valtion vuoden 2024 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024. Kevennettyä ajoneuvoveron perusveroa sovellettaisiin kuitenkin vasta 1.1.2025 ja sen jälkeisiltä päiviltä kannettavaan veroon.

Stop Autoilijoiden kuritukselle! -liike kokoaa autoiluun liittyvää kansalaiskeskustelua ja tutkimustietoa päättäjien, asiantuntijoiden ja kansalaisten hyödynnettäväksi.

Stop Autoilijoiden kuritukselle! on riippumaton, kokemusasiantuntijapaneeli, joka tukee tieliikenteeseen ja sen verotukseen liittyvää päätöksentekoa. Edistämme kokemustieteen ja politiikan vuoropuhelua välittämällä tietoa päätöksentekijöille ja osallistumalla kantaaottavasti julkiseen keskusteluun.
Annamme mielellämme laususunnon erityisesti kuluttajien kannalta.

Esityksellä toteutetaan pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmakirjaus, jonka mukaan ajoneuvoveron perusveroa kevennetään 50 miljoonalla eurolla. Hallitusohjelman mukaan kotitalouksien ostovoimaa vahvistetaan keventämällä työn ja liikkumisen verotusta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoverolakia siten, että henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusveron tasoa kevennettäisiin yhteensä 50 miljoonalla eurolla. Kevennys kohdistuisi keski- ja suuripäästöisiin autoihin sekä niihin vanhimpiin autoihin, joista ei ole päästömittaustietoa. Uudempien autojen verotus ei muuttuisi. Veronalennuksen kohteena olevien autojen vuosittainen ajoneuvovero kevenisi keskimäärin noin 28 euroa. Suurimmillaan veronalennus olisi 52 euroa vuodessa.

Esitys liittyy valtion vuoden 2024 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024. Kevennettyä ajoneuvoveron perusveroa sovellettaisiin kuitenkin vasta 1.1.2025 ja sen jälkeisiltä päiviltä kannettavaan veroon.

Hallituksen esitys ajoneuvoveron alentamisesta on erittäin tervetullut kädenojennus autoilijoille. Kannatamme nimenomaan päävaihtoehtoa, emme tasa-alennusta missään muodossa.

Vaikutukset ympäristöön ja päästöihin

Esityksessä todetaan aivan oikein, että käytännössä veronkevennys ei tule vaikuttamaan liikenteen päästöihin.
Autokannan vanheneminen on jatkunut jo useamman vuoden kuluttajien ostovoiman ja yleisen taloudellisen tilanteen johdosta. Varsinkin viime vuonna alkanut inflaation kiihtyminen ja tulossa oleva talouden taantuma saavat ajoneuvon hankintaa harkitsevien siirtämään päätöstään eteenpäin. Tämä vanhentaa autokantaa enemmän kuin siihen kohdistetun veron alentaminen.
Ja kuten esityksessä todetaan kuluttajat valitsevat sellaisten ajoneuvojen välillä, joita pitävät riittävän läheisinä verrokkeina.

Auto on hankintana ja käyttökustannuksiltaan kallis, joten se on hankittu yleensä harkiten oman kotitalouden tarpeiden täyttämiseen. Uuden auton hankintatilanteessa veronkevennyksen piirissä oleva suhteellisen vanha ja suuripäästöinen auto ei ole hyvä verrokki uudelle autolle, joten veronkevennyksen voidaan arvioida johtavan uuden auton hankinnan lykkäämiseen varsin harvoin. Joten myöskään tätä kautta päästöt eivät nouse. On myös hyvä huomioida, että autoihin kohdistuvat useat päästöihin perustuvat verot aiheuttavat sen, että autoilijat maksavat autojensa päästöistä kalliimmin kuin on yleinen päästöhinta.

Vaikutukset talouteen

Verotuksen alentamisen kohdistuessa varsinkin pieni- ja keskituloluokkien ostovoimaan heillä on parempi mahdollisuus tehdä arjessaan muita ympäristölle ystävällisempiä valintoja. Nämä tuloluokat ovat kärsineet eniten nykytilanteesta.
Verotuksen alentaminen kohdistuu alempien tuloluokkien ostovoimaan eli juuri niihin, joita nykyinen hallitus haluaa parantaa. Tällöin heillä on parempi mahdollisuus tehdä arjessaan muita ympäristölle ystävällisempiä valintoja.
Vähä- ja nollapäästöisten autojen lisääntyessä valtion verotulot joka tapauksessa ovat murroksessa ja muutoksen tarpeessa. Tämä veronalennus on muutos oikeaan suuntaan tässä vaiheessa myös valtiontaloudellisesti.

Yleisestiottaen pidämme hallituksen esitystä hyvänä suuntauksena autoilijoilta kerättävien verojen määrän pienentämistä kohti.

Share