“Stop! Tietullilain valmistelulle”

Tietullimaksut, ruuhkamaksu, teidenkäyttömaksu, rakkaalla kurittavalla verolla on monta nimeä. Nykyisen hallitusohjelman mukaisesti hallitus säädättää lain, joka mahdollistaisi tietullimaksujen/ruuhkamaksujen käyttöönoton kaupunkiseuduilla mm. Pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle, jos hallituksen linjausta ei saada muutettua.

Hallituksen laatima fossiilittoman liikenteen tiekartan luonnoksessa ruuhkamaksun vaikutuksista on mainittu seuraavanlaisesti “Kohdentuu nimenomaan suurimmille kaupunkiseuduille. Parantaa liikenteen sujuvuutta, kun liikennemäärät vähenevät. Tästä hyötyvät sekä keskuskaupunki itse, että keskuskaupungissa vierailevat kehyskuntien autoilijat.(LVM)”

Timo Harakan, LVM ja VTT:n mukaan valtakunnallisesti päästövaikutukset jäävät vähäiseksi n. 4% luokkaan “0,05 – 0,07 Mt (VTT) vuoden 2030 tavoitteesta.” Kansalaisen näkökulmasta taloudellisia vaikutuksia tullimaksuista ei ole ilmoitettu vaikutusarvioinnissa. Kokoomuksen Uudenmaan kansanedustajat Pia Kauma ja Heikki Vestman ovat ilmoittaneet huolensa, että kyseessä tietullista tulisi uusi työssäkäyntivero. Edustajien mukaan tietulli olisi uusi ideologinen työssäkäyntivero, joka toteutuessaan romuttaisi ahkeruuden kannustimia.

Tietullimaksut osuisivat pahiten kaupunkiseudulla asuviin matalapalkkaisiin työntekijöihin, palvelualojen yrityksiin ja pahimmassa tapauksessa aiheuttaisi ydinkeskustojen autioitumista, kun yritykset keskittäisivät palvelunsa kehyskuntiin. HSL:n mallissa tiemaksu normaalissa tilanteessa olisi 1,5-2 euroa matkaa kohti. Keskituloiselle tämä tekisi työssäkäynnille lisäkustannuksia vuodessa n. 700-900 euroa. Pahimmassa tapauksessa joidenkin kohdalla voi jopa aiheuttaa 1500 euron lisäkustannukset vuodessa.

“Monella alalla auto on välttämättömyys perheen aikataulujen, työvuorojen ja työntarpeen mukaan. Työssäkäynnin kustannuksia ei tarvitse nostaa enempää.”

Mitä Perustuslaki työssäkäyntiveroon?

“Perustuslain 18 §:n mukaan jokaisella on oikeus työhön ja elinkeinovapaus. Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia
toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoimansuojelusta.
Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön
. Oikeudesta työllistävään koulutukseen säädetään lailla. Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä.”

Kysymys kuuluu, että edistääkö nämä toimet työllisyyttä, sen kannattavuutta ja turvaako se oikeuden työhön?

Tietullimaksu on minimaalisten päästövaikutuksien verukkeella vain yksi keino lisää kurittaa autoilijaa” – Klaus Kannistola

Share

One thought on ““Stop! Tietullilain valmistelulle”

Comments are closed.